top of page
Exhibition Porth-074.jpeg

Pwy ydym ni?

Prosiect ddwy flynedd wedi’i ariannu gan gronfa ‘Cysylltu a Ffynnu’ Cyngor Celfyddydau Cymru yw ‘Explore Collective’, sy’n uno amrywiaeth o sefydliadau creadigol rhagorol, gan gynnwys:

  • ACE – Gweithredu yng Nghaerau a Threlái

  • Plant y Cymoedd

  • Celfyddydau Anabledd Cymru

  • Straeon Research

  • Suzie Larke (Ffotograffydd)

  • Rachel Carney (Bardd)

Cynhelir ein gweithdai celf weledol wythnosol yn Dusty Forge, Caerdydd a’r Ffatri, Porth ac maent yn sail prosiect celf gymunedol bywiog a newidiol.

Mae ein prosiect yn archwiliad creadigol, gan weithio gyda’n gilydd gyda chyfranogwyr, artistiaid a phartneriaid y prosiect. Byddwn yn ysbrydoli ac yn cefnogi ein gilydd ac yn ymateb yn greadigol i anghenion yn ein cymunedau.

Ein nod yw rhannu technegau a phrosesau artistig a dysgu sgiliau creadigol newydd, ynghyd â chynnig teithiau ac arddangos arddangosiadau a fydd yn ein helpu i gysylltu a rhannu ein gwaith celf a’n cyflawniadau gyda chynulleidfa ehangach.

Gwyliwch y fideo yma

4EA24C3E-F444-41E5-981A-FD7D0F0CF4DD.png

Y Cyfryngau Cymdeithasol

  • Instagram
  • Twitter
bottom of page